M  A  R  C    N  O  V  A

 

D A S   3 2   S E I T E N   B O O K L E T   2 0 2 4

 

 

 (click to download)

MARC NOVA - Das 32 Seiten Booklet - 2024
MARC NOVA - Booklet - 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 4.8 MB

 

 

 

 

 

M  A  R  C    N  O  V  A

 

D E R   4   S E I T E N   F L Y E R   2 0 2 4

 

  

 (click to download)

MARC NOVA - 4 Seiten Flyer - 2024
MARC NOVA - 4 Seiten Flyer - 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.0 MB

 

 

 

 

 

M  A  R  C    N  O  V  A

 

D I E   V I S I T E N K A R T E   2 0 24

 

 

 (click to download)

MARC NOVA - Visitenkarte - 2024
MARC NOVA - Visitenkarte - 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 324.1 KB

 

 

 

 

           *    *    *    *    *  

 

J E T Z T   F Ü R

 

D I E   S E A S O N

 

2 0 2 4  /  2 0 2 5

 

B U C H E N

 

*    *    *    *    *

 

 

 

 

 

M   A   R   C      N   O   V   A

 -----------------------------------

 S ä n g e r   D J   E n t e r t a i n e r  

 

 

A L  A .  S T U D I O S

 

S c h l o s s    S t r .   7 5

 

7 7 8 1 5    B ü h l  /  B a d e n

 

 

 

 

fon   + 49  7 2 2 3  9 0 2 2 6 3

 

mobil  + 49  1 6 3  4 2 2 0 0 7 6

 

mail   m a r c  @  a l - a . d e

 

web   m a r c n o v a . c o m

 

 

 

 

M E I S T   G E B U C H T  

F Ü R   E V E N TS   I N

K O M B I N A T I O N

 

A L S

 

 

S Ä N G E R

 

D J

 

E N T E R T A I N E R

 

M O D E R A T O R

 

 

u n d

 

S T U D I O M U S I K E R

  

 

 

 

  

(c)  2 0 2 4   M A R C   N O V A

c o u r t e s y  a p p e a r s  o f

 A L  A .  music entertainment 

 

 

 

   l a t e s t   u p d a t e 9 

 

1 7 . 0 4 . 2 0 2 4