M E I N E   A K T U E L L E N

L I V E   T E R M I N E   A L S

 

M U S I K E R  ,   S Ä N G E R    &    D J 

 

 

 

 * * *    n a h e z u    t ä g l i c h e    U p d a t e s    * * *

 

 

4

 S t a n d    3 0 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

 

 

 B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

 

 N  o  v  e  m  b  e  r     2  0  1  8

 

 

 

 

 

D o n n e r s t a g    0 1 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

P f o r z h e i m e r  H o c h z e i t s t a g

 

 

1 1  -  1 8   U h r 

 

 

@

 

CCP  Congress  Centrum

 

 

 

 P f o r z h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 3 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

C l u b   L o u n g e   B a r

 

 O p e n i n g

 

 

 F r i t z  &  F e l i x

 

 

 @

 

B r e n n e r s   P a r k - H o t e l

 

 

 

 B a d e n - B a d e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S o n n t a g    0 4 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

M e s s e  f ü r  H o c h z e i t  &  F e s t e

 

 

1 1  -  1 8   U h r 

 

 

@

 

H o p f e n s c h e u e r

 

 

 

 R a s t a t t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 0 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

 

H o c h z e i t s t a g e  i m  S c h l o s s

 

 

 T a g  1

 

1 0  -  1 8   U h r 

 

 

@

 

S c h l o s s   E t t l i n g e n

 

 

 

E t t l i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S o n n t a g    1 1 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

H o c h z e i t s t a g e  i m  S c h l o s s

 

 

T a g  2

 

1 0  -  1 8   U h r 

 

 

@

 

S c h l o s s   E t t l i n g e n

 

 

 

E t t l i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 7 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

C l u b   L o u n g e   B a r

 

 

 

 F r i t z  &  F e l i x

 

 

 @

 

B r e n n e r s   P a r k - H o t e l

 

 

 

 B a d e n - B a d e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D i e n s t a g    2 0 . 1 1 . 2 0 1 8

 

 

 

C l u b   L o u n g e   B a r

 

 

 

 F r i t z  &  F e l i x

 

 

 @

 

B r e n n e r s   P a r k - H o t e l

 

 

 

 B a d e n - B a d e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

 

 O  k  t  o  b  e  r     2  0  1  8

 

 

 

 

 

 S o n n t a g    0 7 . 1 0 . 2 0 1 8

 

 

 

 T a u f f e i e r

 

 

 K a t i e

 

 E l i e s

 

 M e l i n d a

 

 

 @

 

H e r z - J e s u   K i r c h e

 

 

 

 E t t l i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F r e i t a g    1 2 . 1 0 . 2 0 1 8

 

 

 

  W e i n   W i e s en

 

  1 7  -  2 3   U h r

 

 

  A b s c h l u s s w o c h e n e n d e

 

 W e i n g a r t e n s a i s o n 

 

 

 @

 

  T e r r a s s e   &   L o f t

    

  W e i n g u t   B i e s e l i n

 

 

 

  E t t e n h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 3 . 1 0 . 2 0 1 8

 

 

 

  W e i n   W i e s en

 

 1 7  -  2 3   U h r

 

 

A b s c h l u s s w o c h e n e n d e

 

W e i n g a r t e n s a i s o n 

 

 

  @

 

  T e r r a s s e   &   L o f t

    

  W e i n g u t   B i e s e l i n

 

 

 

  E t t e n h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S o n n t a g    2 1 . 1 0 . 2 0 1 8

 

 

 

M e s s e  f ü r  H o c h z e i t  &  F e s t e

 

 

1 1  -  1 8   U h r 

 

 

@

 

B e t o n w e r k  B ü r k l e

 

 

 

 S a s b a c h 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

S a m s t a g    2 7 . 1 0 . 2 0 1 8

 

 

 

    S e k t e m p f a n g

 

 

   M a r i n a  &  J ö r g

 

 

   @

 

   V o r p l a t z

    

   S c h l o s s    M i c h e l f e l d

 

 

 

   A n g e l b a c h t a l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    2 7 . 1 0 . 2 0 1 8

 

 

 

    H o c h z e i t s f e i e r

 

 

     M a r i n a  &  J ö r g

 

 

   @

 

   S c h e u n e

 

   S c h l o s s    M i c h e l f e l d

 

 

 

   A n g e l b a c h t a l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

 

 S  e  p  t  e  m  b  e  r     2  0  1  8

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 1 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   K i r c h l i c h e   T r a u u n g

 

 

   S a n d r a  &  S t e f a n

 

 

   @

 

   G u t l e u t k a p e l l e

 

 

 

   O b e r s c h o p f h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    0 1 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

    S e k t e m p f a n g

 

 

     S a n d r a  &  S t e f a n 

 

 

    @

 

   T e r r a s s e 

    

    W e i n g u t   B i e s e l i n

 

 

 

   E t t e n h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 S a m s t a g    0 1 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

  H o c h z e i t s f e i e r 

 

 

   S a n d r a  &  S t e f a n 

 

 

  @

 

  L o f t

    

  W e i n g u t   B i e s e l i n

 

 

 

  E t t e n h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F r e i t a g    0 7 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   S t a n d e s a m t l i c h e   T r a u u n g

 

 

  V a n e s s a  &  D e n n i s

 

 

   @

 

   R a t h a u s

 

 

 

   D u n d e n h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F r e i t a g    0 7 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   1 . S e k t e m p f a n g

 

 

    V a n e s s a  &  D e n n i s

 

 

   @

 

    R a t h a u s p l a t z

    

 

 

   D u n d e n h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 F r e i t a g    0 7 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   2 . S e k t e m p f a n g

 

 

    V a n e s s a  &  D e n n i s

 

 

  @

 

   D a c h t e r r a s s e

 

  B r a u w e r k   B a d e n

 

 

 

  O f f e n b u r g

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

F r e i t a g    0 7 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r

 

 

  S a n d r a  &  S t e f a n 

 

 

 @

 

  F i r s t   F l o o r

    

  B r a u w e r k   B a d e n

 

 

  

  O f f e n b u r g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    0 8 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   K i r c h l i c h e   T r a u u n g

 

 

    E w a  &  P a t r i c k

 

 

   @

 

   S t .  A l e x a n d e r k ir c h e

 

 

 

    R a s t a t t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    0 8 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   S e k t e m p f a n g

 

 

   E w a  &  P a t r i c k

 

 

   @

 

   P a r k

    

   B a d n e r   H a l l e

 

 

 

   R a s t a t t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   S a m s t a g    0 8 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

    H o c h z e i t s f e i e r

 

 

     E w a  &  P a t r i c k 

 

 

    @

 

    B a d n e r   H a l l e

 

 

 

    R a s t a t t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F r e i t a g    1 4 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 S W R 3   N e w  P o P  F e s t i v a l

   S W R  3   N e w  P o p   F e s t i v a l

 

 

    1 8  -  0 3  U h r

 

 

    @

    

    T r i n k h a l l e

 

 

 

    B a d e n - B a d e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    1 5 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

    S e k t e m p f a n g

 

 

   C l a u d i a  &  F r e d e r i k

 

 

   @

 

   V o r p l a t z

    

   G o l d s t a d t   R a n c h

 

 

 

   P f o r z h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    1 5 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

    H o c h z e i t s f e i e r

 

 

     C l a u d i a  &  F r e d e r i k

 

 

   @

 

   G r o s s e   S c h e u n e

 

   G o l d s t a d t   R a n c h

 

 

 

   P f o r z h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    2 2 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   G l ü h w e i n e m p f a n g

 

 

   B e t t i n a  &  J ü r g e n

 

 

   @

 

   A u ß e n b e r e i c h

    

   F o r s t h a u s   B a d e n

 

 

 

   S t e i n b a c h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    2 2 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

    G e b u r t s t a g s f e i e r

 

 

     B e t t i n a  &  J ü r g e n

 

 

     @

 

      G r o ß e   H ü t t e 

 

     F o r s t h a u s   B a d e n

 

 

 

    S t e i n b a c h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    S a m s t a g    2 9 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

   S e k t e m p f a n g

 

 

   A n t j e  &  F r a n k

 

 

   @

 

  M o r l o k h o f   T e r r a s s e

 

  H o t e l   B a r e i s s

 

 

 

  B a i e r s b r o n n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    2 9 . 0 9 . 2 0 1 8

 

 

 

    H o c h z e i t s f e i e r

 

 

    A n t j e  &  F r a n k

 

 

   @

 

  M o r l o k h o f   H e u b o d e n

 

  H o t e l   B a r e i s s

 

 

 

   B a i e r s b r o n n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

 A   u   g   u   s   t     2  0  1  8 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 1 . 0 8 . 2 0 1 8

 

 

 

S e k t e m p f a n g

 

 

R e b e k k a  &  S t e f a n

 

 

@

 

T e r r a s s e 

    

P r i v a t   V i l l a   V o r m b e r g

 

 

 

S i n z h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 1 . 0 8 . 2 0 1 8

 

 

 

S o m m e r f e i e r

 

 

R e b e k k a  &  S t e f a n

 

 

@

 

G a r t e n 

    

P r i v a t   V i l l a   V o r m b e r g 

 

 

 

S i n z h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 8 . 0 8 . 2 0 1 8

 

 

 

S t a n d e s a m t l i c h e   T r a u u n g

 

 

N a t a l i e  &  T a m a s

 

 

@

 

S c h l o s s   E t t l i n g e n

 

 

 

E t t l i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 8 . 0 8 . 2 0 1 8

 

  

 

S e k t e m p f a n g

 

 

N a t a l i e  &  T a m a s

 

 

@

 

V o r p l a t z

 

D e r   B a d n e r

 

 

 

B r u c h h a u s e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 8 . 0 8 . 2 0 1 8

 

 

 

H o c h z e i t s f e i e r

 

 

N a t a l i e  &  T a m a s

 

 

@

 

V e r e i n s g a s t s t ä t t e

 

D e r   B a d n e r

 

 

 

B r u c h h a u s e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 5 . 0 8 . 2 0 1 8

 

 

 

S e k t e m p f a n g

 

 

A n j a  &  C h r i s t i a n

 

 

@

 

G a r t e n t e r r a s s e

 

S p o r t h o t e l  A r a m i s

 

 

 

G a u f e l d e n  /  N e b r i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 5 . 0 8 . 2 0 1 8

 

 

 

H o c h z e i t s f e i e r

 

 

A n j a  &  C h r i s t i a n

 

 

@

 

G l a s p a v i l l o n

 

S p o r t h o t e l  A r a m i s

 

 

 

G a u f e l d e n  /  N e b r i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

  J   u   l   i     2  0  1  8 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    0 7 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

   K i r c h l i c h e   T r a u u n g

 

 

   N a d i n e  &  T o b i a s

 

 

    @

 

    e v a n g e l i s c h e   K i r c h e

 

 

 

    W e i n g a r t e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    0 7 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

    S e k t e m p f a n g

 

 

    N a d i n e  &  T o b i a s

 

 

    @

 

    R o s e n g a r t en 

    

    W a l k `s c h e s   H a u s

 

 

 

    W e i n g a r t e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 7 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r

 

 

 N a d i n e  &  T o b i a s

 

 

 @

 

  R o m a n t i k s a a l

    

  W a l k `s c h e s   H a u s

 

 

 

  W e i n g a r t e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 1 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

   K i r c h l i c h e   T r a u u n g

 

 

   D a n i e l a  &  T o b i a s

 

 

    @

 

    H e r z - J e s u   K i r c h e

 

 

 

    B i e t i g h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    2 1 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

    S e k t e m p f a n g

 

 

    D a n i e l a  &  T o b i a s

 

 

    @

 

   T e r r a s s e  /  S o m m e r s c h e u e r

    

   T r a u b e

 

 

 

   B i e t i g h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 1 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r

 

 

 D a n i e l a  &  T o b i a s

 

 

  @

 

  R e s t a u r a n t

    

  T r a u b e

 

 

 

  B i e t i g h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F r e i t a g    2 7 . 0 7. 2 0 1 8

 

 

 

   S t a n d e s a m t l i c h e   T r a u u n g

 

 

  S t e f f i  &  S u l t a n

 

 

  @

 

  R o s e n g a r t e n

 

 S c h l o s s   E b e r s t e i n

 

 

 

 G e r n s b a c h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F r e i t a g    2 7 . 0 7. 2 0 1 8

 

 

 

   S e k t e m p f a n g

 

 

  S t e f f i  &  S u l t a n

 

 

  @

 

 T e r r a s s e

 

 S c h l o s s   E b e r s t e i n

 

 

 

 G e r n s b a c h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 8 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

 S e k t e m p f a n g

 

 

 P r i s c i l l a  &  T i m o

 

 

 @

 

 T e r r a s s e  /  V o r p l a t z

    

  S t a d t h a l l e

 

 

 

  B l u m b e r g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 8 . 0 7 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r

 

 

 P r i s c i l l a  &  T i m o

 

 

  @

 

  S t a d t h a l l e

    

 

 

  B l u m b e r g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

  J   u   n   i     2  0  1  8 

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    0 2 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

   S t a n d e s a m t l i c h e   T r a u u n g

 

 

  C i n t h i a  &  T h o r s t e n

 

 

   @

 

   S t a n d e s a m t   /   R a t h a u s

 

 

 

   E g g e n s t e i n - Le o p o l d s h a f e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    0 2 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

   K i r c h l i c h e   T r a u u n g

 

 

   C i n t h i a  &  T h o r s t e n

 

 

    @

 

    k a t h o l i s c h e   K i r c h e

 

 

 

    W e i n g a r t e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    0 2 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

    S e k t e m p f a n g

 

 

    C i n t h i a  &  T h o r s t en

 

 

    @

 

    R o s e n g a r t en 

    

    W a l k `s c h e s   H a u s

 

 

 

    W e i n g a r t e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 2 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

    H o c h z e i t s f e i e r

 

 

    C i n t h i a  &  T h o r s t en

 

 

    @

 

    R o m a n t i k s a a l

    

    W a l k `s c h e s   H a u s

 

 

 

    W e i n g a r t e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 9 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

   S t a n d e s a m t l i c h e   T r au u n g

 

 

  S i l k e  &  H o r s t

 

 

@

 

S t a n d e s a m t   /   R a t h a u s

 

 

 

 L a u f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    0 9 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

 S e k t e m p f a n g

 

 

S i l k e  &  H o r s t

 

 

 @

 

B u r g h o f   T e r r a s s e

 

B u r g   W i n d e c k

 

 

 

 K a p p e l w i n d e c k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 9 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r

 

 

S i l k e  &  H o r s t

 

 

 @

 

P a n o r a m a   R e s t a u r a n t

 

B u r g   W i n d e c k

 

 

 

 K a p p e l w i n d e c k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 6 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

   K i r c h l i c h e   T r au u n g

 

 

  R o m y  &  Ma r t i n

 

 

 @

 

S a n k t   B e n e d i k t   K i r c h e

 

 

 

 L i c h t e n a u  /  U l m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 6 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

T a u f e

 

 

  L a u r a - S o p h i e

 

 

 @

 

S a n k t   B e n e d i k t   K i r c h e

 

 

 

 L i c h t e n a u  /  U l m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    1 6 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

 S e k t e m p f a n g

 

 

 R o m y  &  M a r t i n

 

 

 @

  

S a n k t   B e n e d i k t   T e r r a s s e

 

 

 

 L i c h t e n a u  /  U l m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 6 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r

 

 

R o m y  &  M a r t i n

 

 

@

 

P a t e r   W i e l a n d  

 

P f a r r z e n t r u m

 

 

 

 L i c h t e n a u  /  U l m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 3 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

   S t a n d e s a m t l i c h e   T r a u u n g

 

 

  S a b i n e  &  T h o m m y

 

 

 @

 

 M u s e u m   G e i s e r s c h m i e d e

 

 

 

 B ü h l e r t a l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    2 3 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

S e k t e m p f a n g

 

 

S a b i n e  &  T h o m m y

 

 

@

 

T e r r a s s e  

 

G e i s e r s c h m i e d e

 

 

 

B ü h l e r t a l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 3 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

  H o c h z e i t s f e i e r

 

 

  R a f f a e l l a  &  F e l i x

 

 

 @

 

  B u r g   S t e t t e n f e l s

 

 

 

  U n t e r g r u p p e n b a c h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S o n n t a g    2 4 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

T a u f e

 

 

 A i l e y n a - E m i l y

 

 

 @

 

H e r z - J e s u   K i r c h e

 

 

 

 E t t l i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S o n n t a g    2 4 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

 G r i l l f e s t

 

 

 A i l e y n a - E m i l y

 

 

 @

  

 S p o r t h a u s

 

 

 

  E l c h e s h e i m - I l l i n g e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F r e i t a g    2 9 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

  5 0 .  G e b u r t s t a g

 

 

  K a t j a

 

 

  @

 

  T r i n k h a l l e 

 

  I n   &   O u t d o o r

 

 

 

  B a d e n - B a d e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    3 0 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

 K i r c h l i c h e  T r a u u n g

 

 

  S a b i n e  &  T h o m m y

 

 

@

 

  S t .  A n n a  B e r g k a p e l l e  

 

R o h r m o o s t a l

 

 

 

O b e r s t d o r f  /  O b e r a l l g ä u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    3 0 . 0 6 . 2 0 1 8

 

 

 

  H o c h z e i t s f e i e r

 

 

  S a b i n e  &  T h o m m y

 

 

  @

 

  B e r g g a s t h o f 

 

  R o h r m o o s

 

 

 

 O b e r s t d o r f  /  O b e r a l l g ä u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

  M   a   i     2  0  1  8  

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    0 5 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

  P o l t e r a b e n d

 

 

 S o n j a  &  M a n u e l

 

 

  @

 

  S p o r t p l a t z 

 

 

 

  E c k a r t s w e i e r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F r e i t a g    1 1 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

  S e k t e m p f a n g

 

 

  K a t r i n  &  M a t h i a s

 

 

   @

 

    E l  Z u l o  /  M o l i n o

 

 

 

   I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F r e i t a g    1 1 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

F r e i e   T r a u u n g

 

 

K a t r i n  &  M a t h i a s

 

 

 @

 

 E l  P a r q u e  2  /  M o l i n o

 

 

 

 I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F r e i t a g    1 1 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

  H o c h z e i t s f e i e r

 

 

  K a t r i n  &  M a t h i a s

 

 

 @

 

 L a  T e r r a z a   &   La  M u s i c a  

    

  M o l i n o

 

 

 

I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 2 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

  S e k t e m p f a n g

 

 

  S t e f a n i e  &  S t e f a n

 

 

  @

 

   E l  Z u l o  /  M o l i n o

 

 

 

  I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    1 2 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

F r e i e   T r a u u n g

 

 

S t e f a n i e  &  S t e f a n

 

 

@

 

E l  P a r q u e  2  /  M o l i n o

 

 

 

I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    1 2 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

  H o c h z e i t s f e i e r

 

 

 S t e f a n i e  &  S t e f a n

 

 

 @

 

L a  T e r r a z a   &   La  M u s i c a  

    

  M o l i n o

 

 

 

I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    1 9 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r 

 

 

 J u l i a  &  A l e x a n d e r

 

 

 @

 

 A l t e   K e l t e r  

 

  

 

 M ö n s h e i m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S a m s t a g    2 6 . 0 5. 2 0 1 8

 

 

 

   S e k t e m p f a n g

 

 

   R e b e c c a  &  A n d r e a s

 

 

  @

 

    F r o s c h b r u n n e n  /  K i r c h e

 

 

 

   G r o ß w e i e r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    2 6 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

   C h i l l e n   i m   P a r k

 

 

   R e b e c c a  &  A n d r e a s 

 

 

  @

 

    E l  P a r q u e  2  /  M o l i n o

 

 

 

    I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    2 6 . 0 5 . 2 0 1 8

 

 

 

 H o c h z e i t s f e i e r

 

 

R e b e c c a  &  A n d r e a s

 

 

@

 

L a  T e r r a z a   &   La  M u s i c a  

    

 M o l i n o

 

 

 

I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  O  O  K  I  N  G  S

 

 

 A  p  r  i  l    2  0  1  8 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 7 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

H o c h z e i t s t a g e   B a d e n - B a d e n

 

 

1 3  -  1 7   U h r 

 

 

@

 

R a d i s s o n   B l u   H o t e l

 

 

 

B a d e n - B a d e n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a m s t a g    0 7 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

H o c h z e i t s f e i e r

 

 

D e n i s e  &  N i c

 

@

@

 

L a n d g a s t h o f   K r e u z

 

 

 

G a g g e n a u - M i c h e l b a c h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S o n n t a g    0 8 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

H o c h z e i t s t a g e   B a d e n - B a d e n

 

 

1 1  -  1 8   U h r 

 

 

@

 

R a d i s s o n   B l u   H o t e l

 

 

 

 B a d e n - B a d e n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o n n e r s t a g    1 2 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

 P r o l i g h t  +  S o u n d

 

 &

 

  M u s i k m e s s e   2 0 1 8

 

 

  @

 

  M e s s e g e l ä n d e    F r a n k f u r t

 

 

 

 F r a n k f u r t    a m    M a i n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    1 4 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

    S e k t e m p f a n g

 

 

    K a r e n  &  M a r t i n

 

 

    @

 

    E l  Z u l o  /  M o l i n o

 

 

 

   I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    1 4 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

    H o c h z e i t s f e i e r

 

 

    K a r e n  &  M a r t i n

 

 

    @

 

    L a  T e r r a z a   &   La  M u s i c a  

   

    M o l i n o

 

 

 

    I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    2 1 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

    5 0 .  G e b u r t s t a g

 

 

    H e i k e  &  P e t e r

 

 

    @

 

    K l o s t e r k e l t e r  

    

 

 

    M a u l b r o n n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    2 8 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

   S e k t e m p f a n g

 

 

   D o r e e n  &  J o c h e n

 

 

   @

 

    E l  Z u l o  /  M o l i n o

 

 

 

   I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S a m s t a g    2 8 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

   F r e i e   T r a u u n g

 

 

   D o r e e n  &  J o c h e n

 

 

    @

 

    E l  P a r q u e  2  /  M o l i n o

 

 

 

    I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S a m s t a g    2 8 . 0 4 . 2 0 1 8

 

 

 

    H o c h z e i t s f e i e r

 

 

    D o r e e n  &  J o c h e n

 

 

    @

 

    L a  T e r r a z a   &   La  M u s i c a  

    

    M o l i n o

 

 

 

    I c h e n h e i m - N e u r i e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           *    *    *    *    *  

 

5    S    T    E    R    N    E

E N T E R T A I N M E N T

D A S  B E G E I S T E R T

 

*    *    *    *    *

 

 

 

 

 

M   A   R   C      N   O   V   A

----------------------------------

 

A  L    A  .   S T U D I O S

 

 

S c h l o s s    S t r .   7 5

 

7 7 8 1 5    B ü h l  /  B a d e n

 

 

 

 

fon   0 7 2 2 3   9 0 2 2 6 3

 

fax   0 7 2 2 3   9 0 1 9 7 1

 

mobil   0 1 6 3   4 2 2 0 0 7 6

 

mail   m a r c  @  a l - a . d e

 

web   m a r c n o v a . c o m

 

 

 

 

 

S Ä N G E R

D J

E N T E R T A I N E R

M O D E R A T O R

S T U D I O M U S I K E R

  

 

 

 

  

(c)  2 0 1 8   M A R C   N O V A

c o u r t e s y  a p p e a r s  o f

A L  A .  music entertainment

 

 

 l a s t   u p d a t e

 3 0 . 1 1 . 2 0 1 8